Komunikaty RZGW

Komunikat Nawigacyjny nr 60/2016 Zamknięcie Wisły w Warszawie w dniu 11 listopada 2016 r. z 10.11.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników "Marszu Niepodległości" droga wodna na rzece Wiśle w Warszawie od mostu Łazienkowskiego do mostu Świętokrzyskiego będzie w dniu 11 listopada 2016 r. zamknięta od godziny 14:00 do zmierzchu.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 59/2016 Demontaż oznakowania poniżej SW we Włocławku z 04.11.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z zakończeniem sezonu żeglugowego w dniu 4 listopada 2016 r. zdemontowano oznakowanie pływające na rzece Wiśle poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku, to znaczy w km 674,85 - 684.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 58/2016 Zwiększenie przepływu przez SW Włocławek w dniu 5.11.2016 r. z 02.11.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o planowanym zwiększeniu przepływu wody przez Stopień Wodny we Włocławku w dniu 5 listopada 2016 r. Przepływ przez Stopień w dniu 5 listopada 2016 r. w godzinach 000 – 1200 będzie równy ok. 1100 m3/s, czyli o ok. 400 m3/s więcej od prognozowanego na ten dzień dopływu wody do Zbiornika Wodnego Włocławek. Spowoduje to w wyżej wymienionych godzinach maksymalny stan wody na wodowskazie we Włocławku równy ok. 270 cm. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerem telefonu 54 233 93 95 wew. 26 oraz pod numerem 607 299 688.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 57/2016 Zdjęcie oznakowania na rzece Wiśle i awaria śluzy Żerań z 26.10.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z powodu awarii napędu wrót śluzowania przez Śluzę Żerań zostają wstrzymane do momentu usunięcia usterki. Nadmieniamy, że oznakowanie pływające szlaku żeglownego na rzece Wiśle od km 498 do 551 zostało zdemontowane w związku z końcem sezonu żeglugowego.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 56/2016 Odwołanie wstrzymania przepływu przez SW Włocławek w dniu 27.10.2016 r. z 26.10.2016 r.

Komunikat Nawigacyjny nr 56/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z prognozowanym wzrostem przepływu w rzece Wiśle odwołuje się planowane na dzień 27 października 2016 r. wstrzymanie przepływu przez Stopień Wodny we Włocławku, o którym informowano w Komunikacie Nawigacyjnym nr 55/2016. Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerem telefonu 54 233 93 95 wew. 26 oraz pod numerem 607 299 688.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 55/2016 Wstrzymanie przepływu przez Stopień Wodny Włocławek w dniu 27.10.2016 r. z 20.10.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu stabilizującego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego we Włocławku w dniu 27 października 2016 r. w godzinach 9:00 - 13:00 przepływ wody przez stopień zostanie wstrzymany. Spowoduje to obniżenie się poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i o około 1 metr w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie utrzymywało się do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerem telefonu (+48 54) 233 93 95 wew. 26 i 607 299 688.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 54/2016 Demontaż oznakowania na Jeziorze Zegrzyńskim, Narwi, Bugu i Kanale Żerańskim z 18.09.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że od dnia 24 października 2016 r. rozpoczyna się zdejmowanie oznakowania żeglugowego pływającego oraz częściowo brzegowego na sezon zimowy 2016/2017 na następujących szlakach:
  • Jezioro Zegrzyńskie: szlak główny, wschodni i zachodni,
  • rzeka Narew w km 21+600 – 248+500,
  • rzeka Bug w km 0+000 – 224+000,
  • Kanał Żerański w km 8+600 – 17+200.

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458). Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 53/2016 Remont śluzy Przewięź na Kanale Augustowskim z 12.10.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 17.10.2016 r. rozpoczną się prace remontowe na śluzie Przewięź w km 43,50 Kanału Augustowskiego. W związku z powyższym od dnia 26.10.2016 r. śluza Przewięź zostanie wyłączona z eksploatacji i będzie zamknięta dla ruchu żeglugowego.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 52/2016 Odwołanie Komunikatu 45/2016 o utrudnieniach w awanporcie dolnym śluzy SW Włocławek z 21.10.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z obniżeniem się temperatury oraz skróceniem się okresu solaryzacji w ciągu doby nastąpił zanik roślinności wodnej w awanporcie dolnym Stopnia Wodnego we Włocławku. W związku z powyższym nie występują już utrudnienia w żegludze od śluzy Stopnia do wyjścia z awanportu dolnego to znaczy w km 674,85 – 675,85 szlaku żeglownego, o których informowano w Komunikacie Nawigacyjnym nr 45/2016.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 51/2016 Zamknięcie Kanału Augustowskiego, Wielkich Jezior Mazurskich, rzeki Pisy z 12.10.2016 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z demontażem oznakowania żeglugowego z dniem 16 października 2016 r. zamyka się następujące drogi wodne:
  • Kanał Augustowski
  • rzeka Pisa
  • System Wielkich Jezior Mazurskich

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl

Pogoda w Zegrzu

     
Komunikaty nawigacyjne RZGW Warszawa - szczegóły
Hello. Add your message here.