Komunikaty RZGW

Komunikat Nawigacyjny nr 50/2017 Regaty na Wiśle w Warszawie w dniu 16 i 17 września 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze względu na odbywające się regaty, droga wodna rzeki Wisły na odcinku od Mostu Poniatowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego będzie zamknięta dla ruchu jednostek pływających:
  • w dniu 16.09.2017 r. od godziny 12:00 do 16:00,
  • w dniu 17.09.2017 r. od godziny 11:00 do 13:00.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatora i służb zabezpieczających zawody. Bliższe informacje dotyczące regat i organizacji ruchu żeglugowego w tym terminie uzyskać można pod numerem telefonu 735 011 102.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 49/2017 Wydłużenie utrudnień na rz. Narwi w Ostrołęce do dn. 23.09.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze względu na roboty budowlane w ramach „Budowy tymczasowej przeprawy mostowej  na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce” do dnia 23 września 2017 r. droga wodna rzeki Narwi w Ostrołęce, w rejonie prowadzonych robót, będzie w dni powszednie  i w soboty zamknięta, za wyjątkiem jednej godziny dziennie. Szlak żeglowny będzie w tych dniach dostępny dla jednostek pływających wyłącznie od godziny 7:00 do 8:00. Osoby chcące przepłynąć przez rejon budowy proszone są o dokonanie tego w wyżej wskazanych godzinach. Ze względu na prowadzone roboty prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  i stosowanie się do poleceń Wykonawcy robót. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 728 527 230.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Ogólny nr 2/2017 Aktualne warunki żeglugowe, godziny otwarcia śluz

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podaje warunki nawigacyjne na administrowanych śródlądowych drogach wodnych na dzień 7 września 2017 r. Informacje dotyczące poszczególnych odcinków szlaków żeglownych, takie jak aktualne głębokości tranzytowe, przeszkody, utrudnienia i ewentualne zamknięcie dróg wodnych zamieszczono w Tabeli nr 1. Dane na temat obiektów na śródlądowych drogach wodnych, takie jak godziny otwarcia śluz znajdują się w Tabeli nr 2. Nadmieniamy, że wszelkie dodatkowe informacje dotyczące prowadzonych na drogach wodnych robót, imprez i innych utrudnień żeglugowych zawarte są w szczegółowych Komunikatach Nawigacyjnych. drogi wodne śluzy
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 48/2017 Ograniczenia na Kanale Piękna Góra

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze w związku z pracami prowadzonymi w ramach rozbiórki starego i budowy nowego mostu nad Kanałem Piękna Góra konieczne będzie wykonanie dodatkowych komór ze ścianki szczelnej. Powyższa czynność spowoduje zawężenie prześwitu poziomego między przyczółkami starego mostu do szerokości 7,0 m. Informacja ta zostanie umieszczona na stosownym oznakowaniu żeglugowym dotyczącym mostu. Utrudnienie przepływu na kanale obowiązywać będzie do końca dnia 8 września 2017 r. Podczas prac związanych z pogrążaniem bądź demontażem grodzic ruch jednostek pływających na kanale będzie regulowany ręcznie przez oznakowanych pracowników Wykonawcy. Prosimy o stosowanie się do ich poleceń a także o zwiększenie uwagi podczas pokonywania kanału.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 47/2017 Zamknięcie Narwi w Ostrołęce

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze względu na roboty budowlane w ramach „Budowy tymczasowej przeprawy mostowej  na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce”, droga wodna rzeki Narwi w Ostrołęce, w rejonie prowadzonych robót, będzie w dniach 6, 7, 8, 9 i 11 września 2017 r. zamknięta, za wyjątkiem jednej godziny dziennie. Szlak żeglowny będzie w tych dniach dostępny dla jednostek pływających wyłącznie od godziny 7:00 do 8:00. Osoby chcące przepłynąć przez rejon budowy proszone są o dokonanie tego w wyżej wskazanych godzinach. Ze względu na prowadzone roboty prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  i stosowanie się do poleceń Wykonawcy robót. Dodatkowe informacje można uzyskać od Wykonawcy pod numerem telefonu: 728 527 230.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 46/2017 Święto Wisły – Warszawa, 9 września 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 9 września 2017 r. na rzece Wiśle w Warszawie odbędzie się wydarzenie pod nazwą „Święto Wisły”. W ramach imprezy zaplanowano rejsy, spływy kajakowe, wakeboard, skutery wodne oraz paradę jednostek pływających. Działania na rzece odbywać się będą w godzinach od około 10:00 do około 20:00, w sobotę 9 września 2017 r. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej rzeki Wisły w rejonie Warszawy proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatorów i służb ratowniczych. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu wydarzeń w ramach Święta Wisły dostępne są na stronie internetowej: https://www.facebook.com/swietowisly/.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źrodło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 45/2017 Regaty wioślarskie w Płocku 9 września 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 9 września 2017 r. na rzece Wiśle w Płocku odbędą się „IX Mistrzostwa Polski  w Sprincie Wioślarskim – XXIV memoriał Juliusza Kaweckiego”. Regaty odbędą się w dniu 9 września 2017 r., w godzinach 9 – 18, na wysokości przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, na dystansie około 500 m, powyżej starego mostu  w Płocku, z metą na wysokości PTW. Zawody będą asekurowane przez służby ratownicze – WOPR w Płocku. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej rzeki Wisły w rejonie przeprowadzanych zawodów proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatora regat i służb ratowniczych.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 44/2017 Wstrzymanie przepływu przez SW Włocławek w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu stabilizującego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego we Włocławku, w dniu 31 sierpnia 2017 r., w godzinach 9:00 – 13:00 przepływ wody przez Stopień zostanie wstrzymany. Wstrzymanie przepływu spowoduje obniżenie się poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 m w rejonie Włocławka i o około 1 m w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie się utrzymywać do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerami: (+48 54) 233 93 95 wew. 26 oraz 607 299 688.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 43/2017 Alimentacja dolnego stanowiska SW Włocławek w dniu 27 sierpnia 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 27 sierpnia 2017 r. dokonana zostanie procedura alimentacji stanowiska dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku. Przepływ przez Stopień w dniu 27 sierpnia 2017 r., w godzinach 02:00 - 14:00, będzie oscylował na poziomie około 1000 m3/s, to znaczy o około 400 m3/s powyżej średniego prognozowanego w tym czasie dopływu wody do Zbiornika Włocławek. Przewidywany stan wody na wodowskazie Włocławek w wyżej wymienionych godzinach będzie wynosił około 250 cm. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerami: (+48 54) 233 93 95 wew. 26 oraz 607 299 688.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)   Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 42/2017 Przesunięcie terminu zamknięcia Śluzy Włocławek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że zapowiedziane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 41/2017 zamknięcie Śluzy Włocławek zostało przesunięte z dnia 24 sierpnia na dzień 28 sierpnia 2017 r. W związku z powyższym śluza na Stopniu Wodnym Włocławek zostanie zamknięta od dnia 28 sierpnia 2017 r. do odwołania. Przyczyną zamknięcia Śluzy Włocławek jest konieczność wykonania prac remontowych w ramach gwarancji. Przewidywany czas trwania robót jest równy około 1 miesiąca. O otwarciu śluzy poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Pogoda w Zegrzu