Komunikaty RZGW

Komunikat Nawigacyjny nr 64/2017 Marsz Niepodległości – zamknięcie Wisły w Warszawie w dniu 11 listopada 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników "Marszu Niepodległości" droga wodna na rzece Wiśle w Warszawie od mostu Łazienkowskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego będzie w dniu 11 listopada 2017 r. zamknięta od godziny 12:00 do 21:00.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 63/2017 Ćwiczenia płetwonurków na rz. Węgorapie w dniu 8 listopada 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 8 listopada 2017 r. od godz. 9:00 do 13:00 na rzece Węgorapie na odcinku od wylotu rzeki Węgorapy z jeziora Mamry do stacji paliw Orlen zostaną przeprowadzone ćwiczenia nurków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie. W tym terminie prosimy  o powstrzymanie się od żeglugi przez omawiany odcinek. Informujemy, że przedmiotowy odcinek drogi wodnej zostanie oznakowany znakami żeglugowymi A1 - zakaz przejścia.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 62/2017 Obniżenie poziomu piętrzenia na ZW Włocławek do rzędnej 56,50 m n.p.m.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z realizacją zadania pn. „Naprawa ubezpieczenia zapory bocznej Stopień–Wistka”, konieczne jest obniżenie rzędnej na Zbiorniku Włocławek do minimalnego poziomu piętrzenia, to znaczy do 56,50 m n.p.m. Obniżanie rzędnej piętrzenia rozpocznie się w dniu 6 listopada. Osiągnięcie zakładanej rzędnej planuje się w dniu 9 listopada 2017 r. W tym czasie przepływ przez Stopień będzie wynosił około 1 500 m3/s. Minimalny poziom piętrzenia będzie utrzymywany na Zbiorniku do dnia 30 listopada 2017 r. W związku z powyższym, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerem telefonu kom. 607 299 688 lub 54 233 93 95 wew. 26 lub 55.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 61/2017 Ćwiczenia płetwonurków na rz. Węgorapie w dniu 30 października 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 30.10.2017 r. od godz. 9:00 do 13:00 na rzece Węgorapie na odcinku  od wylotu rzeki Węgorapy z jeziora Mamry do stacji paliw Orlen zostaną przeprowadzone ćwiczenia nurków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie. W tym terminie prosimy o powstrzymanie się od żeglugi przez omawiany odcinek. Informujemy, że przedmiotowy odcinek drogi wodnej zostanie oznakowany znakami żeglugowymi A1 - zakaz przejścia.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 60/2017 Demontaż oznakowania na Jeziorze Zegrzyńskim, Bugu, Narwi i Kanale Żerańskim

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że z dniem 30 października 2017 r. rozpoczyna się demontaż pływającego oznakowania szlaków żeglownych – bakenów oraz częściowo oznakowania brzegowego na następujących drogach wodnych:
  • Jezioro Zegrzyńskie (szlak główny, wschodni i zachodni),
  • rzeka Narew w km 21+600 - 248+500,
  • rzeka Bug w km 0+000 - 224+000,
  • Kanał Żerański w km 8+600 - 17+200.

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 59/2017 Wysokie stany wód na jeziorach drogi wodnej Kanału Augustowskiego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z powodu złych warunków hydrologicznych (długotrwałe opady atmosferyczne) stan wody na jeziorach augustowskich jest wysoki i obecnie wynosi 406 cm – odczyt na wodowskazie Augustów. Stan ten w najbliższych dniach może osiągnąć wartość WWŻ - najwyższa woda żeglowna, która dla jezior augustowskich wynosi 410 cm. Przypominamy, że przy stanach wody przekraczających WWŻ uprawianie żeglugi jest zabronione. Informacje o aktualnym stanie wód można uzyskać u Strażnika Wodnego w Augustowie -  p. Wiktora Kalinowskiego pod numerem telefonu 87 643 66 53.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Ogólny nr 3/2017 Aktualne warunki żeglugowe, godziny otwarcia śluz

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podaje warunki nawigacyjne na administrowanych śródlądowych drogach wodnych na dzień 20 października 2017 r. Informacje dotyczące poszczególnych odcinków szlaków żeglownych, takie jak aktualne głębokości tranzytowe, przeszkody, utrudnienia i ewentualne zamknięcie dróg wodnych zamieszczono w Tabeli nr 1. Dane na temat obiektów na śródlądowych drogach wodnych, takie jak godziny otwarcia śluz znajdują się w Tabeli nr 2. Nadmieniamy, że wszelkie dodatkowe informacje dotyczące prowadzonych na drogach wodnych robót, imprez i innych utrudnień żeglugowych zawarte są w szczegółowych Komunikatach Nawigacyjnych. Tabelka1Tabelka2
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Komunikat Nawigacyjny nr 58/2017 Roboty pogłębiarskie na Wiśle w rejonie Nowego Duninowa km 648-649

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w rejonie portu w Nowym Duninowie, przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 648-649 prowadzone są roboty pogłębiarskie. Przewidywany termin zakończenia robót to 15 listopada 2017 r. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas żeglugi w omawianym rejonie.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 57/2017 Zdjęcie oznakowania pływającego szlaku żeglugowego na rzece Wiśle poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku do granicy z RZGW Gdańsk (od km. 674,85 do km. 684)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 5 października 2017r. zostało zdjęte oznakowanie pływające szlaku żeglugowego na rzece Wiśle poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku do granicy z RZGW Gdańsk (od km. 674,85 do km. 684).
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 56/2017 Demontaż oznakowania żeglugowego pływającego (bakeny) i częściowo oznakowania brzegowego na sezon zimowy 2017/2018

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że : z dniem 16 października 2017 r. rozpoczyna demontaż oznakowania żeglugowego pływającego (bakeny) i częściowo oznakowania brzegowego na sezon zimowy 2017/2018 na niżej wyszczególnionych szlakach żeglownych: - Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na jego trasie, - System Wielkich Jezior Mazurskich tworzących szlak żeglowny od jez. Roś (włącznie) w Piszu do rzeki Węgorapa w Węgorzewie (włącznie). Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na w/w szlakach oraz na rzece Pisie z zachowaniem szczególnej ostrożności w nawigacji oraz znajomości przebiegu torów żeglownych, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora. ŚLUZY na Kanale Augustowskim i Systemie Wielkich Jezior Mazurskich od 16 października 2017 r. będą czynne w godzinach 800 – 1400 od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Śluzowania będą odbywały się po uprzednim powiadomieniu telefonicznym z jednodniowym wyprzedzeniem, w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Rozpoczęcie ostatniego śluzowania następuje na 30 minut przed zakończeniem pracy śluzy. Kanał Augustowski + tel. 87 643 28 86 System Wielkich Jezior Mazurskich – tel. 87 428 29 46 Jednocześnie informujemy, że system ostrzegawczy przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi na Wielkich Jeziorach Mazurskich od dnia 16.10.2017 r. przestaje działać i zostanie wznowiony dopiero w przyszłym sezonie nawigacyjnym 2018.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Pogoda w Zegrzu