Komunikaty RZGW

Komunikat Nawigacyjny nr 9/2018 – RZGW w Białymstoku Warunki nawigacyjne na rzece Narwi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje : Szlak na całej długości jest oznakowany. W km 147+200 rzeki Narwi zlokalizowana jest tymczasowa przeprawa mostowa, występuje ograniczenie do ok. 2,30 m dopuszczalnej wysokości jednostek pływających w świetle tymczasowego mostu. W km 147+300 od 23.05.2017 r. trwają roboty budowlane związane z „Rozbudową istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61”. W trakcie prowadzonych robót zostało zamknięte do żeglugi jedno przęsło przeprawy mostowej - przęsło lewe (od  m. Ostrołęka). W km 150+457 w miejscowości Ostrołęka trwają roboty budowlane przy budowie jazu piętrzącego bukłakowego na potrzeby elektrowni Ostrołęka (obiekt strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju). W miejscu prowadzenia prac występuje zwężenie koryta do 19 – 20 m, które może być trudne do pokonania dla jednostek o małej mocy z uwagi na występujące prędkości wody i burzliwy przepływ (niebezpieczeństwo rozbicia lub wywrócenia jednostek pływających). Do dnia dzisiejszego przegrodzona jest rzeka w 2/3 szerokości po 1/3 od brzegów (sekcja lewobrzeżna i sekcja prawobrzeżna) a przejezdny środek rzeki ( sekcja środkowa). Od dnia 02 lipca 2018 r. planowane są prace przy zamknięciu dla żeglugi sekcji środkowej, a otwarciu sekcji lewobrzeżnej. Prace potrwają kilka dni. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia w/w prac. Po ukończeniu prac zamknięta zostanie sekcja  prawobrzeżna i sekcja środkowa rzeki, a otwarta zostanie sekcja lewobrzeżna (od obiektów elektrowni) o szerokości ok. 20 m. Wykonawca budowanego jazu utrzymuje w gotowości łódź asekuracyjną do pomocy w przepłynięciu zwężonego odcinka rzeki dla obiektów do 10 m dł. Instrukcja przepłynięcia jednostek pływających do 10 m dł. została przez Wykonawcę jazu w sposób widoczny posadowiona w formie tablic na podporach po obydwu brzegach rzeki. Szlak żeglowny na Narwi od km 83,0 do 248,5 jest nadal zamknięty ze względu na niskie stany wód. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Dalsze informacje będą podawane w kolejnych komunikatach. Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają: Zarząd Zlewni w Ostrołęce                           tel. 29 7603227 w godz. 700 – 1430
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 27/2018 Zamknięcie Śluzy Włocławek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że ze względu na niekorzystne warunki hydrometeorologiczne stan wody  na dolnym stanowisku Stopnia Wodnego Włocławek utrzymuje się na poziomie uniemożliwiającym śluzowanie jednostek pływających. W związku z powyższym Śluza Włocławek zostaje z dniem  21 czerwca 2018 r. wyłączona z eksploatacji do odwołania.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 26/2018 Regaty na Wiśle w Warszawie w dniach 23 i 24 czerwca 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniach 23. i 24. czerwca 2018 r., na rzece Wiśle w Warszawie, między mostami Świętokrzyskim a Gdańskim, odbędą się Regaty o Puchar Dzielnicy Wisła w klasie Omega. Plan wyścigów - każdy trwa ok 20-30 min:
    • Sobota 23 czerwca 11:00 – na wysokości Centrum Nauki Kopernik 13:00 – na wysokości Centrum Nauki Kopernik 15:00 – na wysokości Parku Fontann 16:00 – na wysokości Parku Fontann 17:30 – na wysokości Parku Fontann
 
  • Niedziela 24 czerwca 11:00 – na wysokości Centrum Nauki Kopernik 12:00 – na wysokości Centrum Nauki Kopernik 13:00 – na wysokości Centrum Nauki Kopernik 14:00 – na wysokości Centrum Nauki Kopernik
Zawody odbędą się na wyznaczonych, oznakowanych obszarach. Szlak żeglowny będzie na tych obszarach zamknięty na czas rozgrywania poszczególnych rund regat. Pomiędzy rundami zawodów żegluga jest dopuszczona. Prosimy jednak o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających imprezę. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 722 500 500.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 25/2018 Oznakowanie szlaku żeglownego na Wiśle, brak głębokości tranzytowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na rzece Wiśle, od km 433 do km 551 zostało wystawione oznakowanie szlaku żeglownego. Jednocześnie informujemy, że ze względu na niskie stany wody gwarantowana głębokość tranzytowa  na omawianym odcinku rzeki Wisły nie jest zachowana.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 24/2018 Kąpielisko na Jeziorze Zegrzyńskim w m. Nieporęt

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na Jeziorze Zegrzyńskim, w ramach gminnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego „Dzika Plaża” w m. Nieporęt, przy ul. Zegrzyńskiej 10H zorganizowano kąpielisko. W związku z powyższym na wyżej wymienionym obszarze, od mola do tzw. Barki obowiązuje zakaz uprawiania żeglugi. Obszar kąpieliska jest oznaczony, z pozostawieniem strefy umożliwiającej podpływanie jednostek pływających do Barki. Prosimy o przestrzegania oznakowania i nie wpływanie na oznaczony obszar kąpieliska „Dzika Plaża”  w m. Nieporęt. Termin działania kąpieliska: do 2. września 2018 r.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 23/2018 Obniżenie poziomu piętrzenia na ZW Włocławek w dniach 18.06.2018 r. – 15.09.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z przebudową zapory bocznej Jordanów-Tokary-Radziwie,  w okresie od 18 czerwca do 15 września 2018 r. na Zbiorniku Wodnym Włocławek będzie utrzymywany minimalny poziom piętrzenia równy 56,50 m n.p.m., czyli 80 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia. Obniżenie poziomu piętrzenia konieczne jest w celu wykonania ubezpieczeń żelbetowych skarp zapory. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami: 54 233 93 95 wew. 25 oraz 601-381-189.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 22/2018 Brak głębokości tranzytowych na rzece Narew w km 56-84

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z niskimi przepływami na rzece Narew aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 50 cm. W związku z powyższym szlak żeglowny rzeki Narew w km 56 – 84 jest zamknięty do odwołania.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 3/2018 – RZGW w Lublinie Brak głębokości tranzytowych na rzece Bug w km 42,2 – 224,2

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, iż w związku z niskimi przepływami na rzece Bug aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 20 cm. W związku z powyższym szlak żeglowny rzeki Bug w km 42+200 ÷ 224+200  jest zamknięty do odwołania. Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela: Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim                       tel. 695 735 955 w godz. 7ºº - 15ºº
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 21/2018 Wstrzymanie przepływu przez SW Włocławek w dniu 14.06.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z koniecznością dokonania przeglądu progu stabilizującego oraz pomiarów batymetrycznych dna dolnego stanowiska Stopnia Wodnego we Włocławku w dniu  14 czerwca 2018 r. w godzinach 9:00-13:00 przepływ przez Stopień Wodny Włocławek zostanie wstrzymany. Wstrzymanie przepływu spowoduje obniżenie się stanu wody poniżej stopnia o około 1,5 m w rejonie Włocławka i o około 1,0 m w rejonie Torunia. Pogorszenie warunków żeglugi będzie się utrzymywało do 12 godzin. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami: 54 233 93 95 wew. 25 oraz 601-381-189.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 20/2018 Brak głębokości tranzytowych na rzece Bug w km 2 – 42,3

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z niskimi przepływami na rzece Bug aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 20 cm. W związku z powyższym szlak żeglowny rzeki Bug w km 2 – 42,3 jest zamknięty do odwołania.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Pogoda w Zegrzu