Komunikaty RZGW

Komunikat Nawigacyjny nr 45/2017 Regaty wioślarskie w Płocku 9 września 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 9 września 2017 r. na rzece Wiśle w Płocku odbędą się „IX Mistrzostwa Polski  w Sprincie Wioślarskim – XXIV memoriał Juliusza Kaweckiego”. Regaty odbędą się w dniu 9 września 2017 r., w godzinach 9 – 18, na wysokości przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, na dystansie około 500 m, powyżej starego mostu  w Płocku, z metą na wysokości PTW. Zawody będą asekurowane przez służby ratownicze – WOPR w Płocku. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej rzeki Wisły w rejonie przeprowadzanych zawodów proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatora regat i służb ratowniczych.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 44/2017 Wstrzymanie przepływu przez SW Włocławek w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu stabilizującego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego we Włocławku, w dniu 31 sierpnia 2017 r., w godzinach 9:00 – 13:00 przepływ wody przez Stopień zostanie wstrzymany. Wstrzymanie przepływu spowoduje obniżenie się poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 m w rejonie Włocławka i o około 1 m w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie się utrzymywać do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerami: (+48 54) 233 93 95 wew. 26 oraz 607 299 688.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 43/2017 Alimentacja dolnego stanowiska SW Włocławek w dniu 27 sierpnia 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 27 sierpnia 2017 r. dokonana zostanie procedura alimentacji stanowiska dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku. Przepływ przez Stopień w dniu 27 sierpnia 2017 r., w godzinach 02:00 - 14:00, będzie oscylował na poziomie około 1000 m3/s, to znaczy o około 400 m3/s powyżej średniego prognozowanego w tym czasie dopływu wody do Zbiornika Włocławek. Przewidywany stan wody na wodowskazie Włocławek w wyżej wymienionych godzinach będzie wynosił około 250 cm. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerami: (+48 54) 233 93 95 wew. 26 oraz 607 299 688.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)   Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 42/2017 Przesunięcie terminu zamknięcia Śluzy Włocławek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że zapowiedziane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 41/2017 zamknięcie Śluzy Włocławek zostało przesunięte z dnia 24 sierpnia na dzień 28 sierpnia 2017 r. W związku z powyższym śluza na Stopniu Wodnym Włocławek zostanie zamknięta od dnia 28 sierpnia 2017 r. do odwołania. Przyczyną zamknięcia Śluzy Włocławek jest konieczność wykonania prac remontowych w ramach gwarancji. Przewidywany czas trwania robót jest równy około 1 miesiąca. O otwarciu śluzy poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 41/2017 Komunikat anulowany – patrz Komunikat Nawigacyjny nr 42/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że zapowiedziane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 41/2017 zamknięcie Śluzy Włocławek zostało przesunięte z dnia 24 sierpnia na dzień 28 sierpnia 2017 r. W związku z powyższym śluza na Stopniu Wodnym Włocławek zostanie zamknięta od dnia 28 sierpnia 2017 r. do odwołania. Przyczyną zamknięcia Śluzy Włocławek jest konieczność wykonania prac remontowych w ramach gwarancji. Przewidywany czas trwania robót jest równy około 1 miesiąca. O otwarciu śluzy poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 40/2017 Maraton pływacki od jeziora Niegocin do Mikołajskiego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 26 sierpnia 2017 r. na trasie od Plaży Miejskiej w Giżycku na Jeziorze Niegocin  do kładki dla pieszych na Jeziorze Mikołajskim w Mikołajkach odbędzie się maraton pływacki. Przybliżony czas przeprowadzenia maratonu na poszczególnych odcinkach drogi wodnej to : 1)       Plaża Miejska w Giżycku, jezioro Niegocin – START, godz. 8:00, 2)       Kanał Kula – godz. 9:45-10:30, 3)       Kanał Szymoński – godz. 12:30-14:00, 4)       Kanał Mioduński – godz. 14:00-15:30, 5)       Kanał Grunwaldzki – godz. 15:00-16:15, 6)       Kanał Tałteński – godz. 16:00-17:30, 7)       Mikołajki, Jezioro Mikołajskie – META, godz. 19:30-20:30. Użytkowników tych odcinków drogi wodnej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 39/2017 Czasowe zamknięcie Kanału Piękna Góra

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi Kanał Piękna Góra zostaje zamknięty  dla ruchu żeglugowego w dniach: - od dnia 28.08.2017 r. od godz. 15.00 do dnia 31.08.2017 r. do godz. 15.00, - od dnia 4.09.2017 r. od godz. 15.00 do dnia 7.09.2017 r. do godz. 15.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat nawigacyjny nr 38/2017 Śluzowanie jednostek rekreacyjnych przez śluzę Włocławek

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że śluzowanie jednostek rekreacyjnych na śluzie Stopnia Wodnego we Włocławku odbywa się w wyznaczonych godzinach, to znaczy: 08:00; 11:00; 14:00; 17:00; 20:00. W przypadku, gdy zbiorą się minimum 3 jednostki wyznaczone godziny nie obowiązują. Dla jednostek przemysłowych, transportowych, specjalnych, uprzywilejowanych itp. ustalone godziny nie obowiązują. Śluza jest czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Kontakt telefoniczny z obsługą śluzy: tel. komórkowy 609 811 099, tel. stacjonarny 54 233 93 95 wew. 22. Dla polepszenia komunikacji jednostek pływających z obsługą śluzy, operatorzy śluzy wyposażeni są również w radiotelefon, który pracuje na 8 kanale pasma morskiego 156,400 MHz. Podczas przechodzenia przez śluzę na S.W. we Włocławku należy stosować się do przepisów zawartych w Zarządzeniu Nr 1/2008 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 7.04.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych oraz do poleceń operatorów śluzy. Informacje o aktualnych warunkach nawigacyjnych i ewentualnych utrudnieniach w żegludze na odcinku 646-684 km szlaku żeglugowego Wisły udzielają pracownicy Nadzoru Wodnego we Włocławku pod nr tel. 54 233 93 95 (wew. 26, 38 lub 55).
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Ogólny nr 1/2017 Aktualne warunki żeglugowe, godziny otwarcia śluz

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podaje warunki nawigacyjne na administrowanych śródlądowych drogach wodnych na dzień 21 lipca 2017 r. Informacje dotyczące poszczególnych odcinków szlaków żeglownych, takie jak aktualne głębokości tranzytowe, przeszkody, utrudnienia i ewentualne zamknięcie dróg wodnych zamieszczono w Tabeli nr 1. Dane na temat obiektów na śródlądowych drogach wodnych, takie jak godziny otwarcia śluz znajdują się w Tabeli nr 2. Nadmieniamy, że wszelkie dodatkowe informacje dotyczące prowadzonych na drogach wodnych robót, imprez i innych utrudnień żeglugowych zawarte są w szczegółowych Komunikatach Nawigacyjnych.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 37/2017 Pokazy lotnicze nad jeziorem Niegocin

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z przeprowadzeniem pokazów lotniczych pn. „Mazury AirShow 2017" dla samolotów kat. II i samolotów kat. III, zostaną wydzielone na jeziorze Niegocin akweny - strefy bezpieczeństwa. Strefy bezpieczeństwa w związku z pokazami lotniczymi wydzielone będą w dniach: - 05.08.2017 r. w godz. 11.45 – 14.00  i 15.45 – 18.30, - 06.08.2016 r. w godz. 10.45 – 14.00, zgodnie z załączonymi mapami. W tym terminie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na jeziorze Niegocin,  nie przepływanie przez wyznaczone strefy oraz o stosowanie się do poleceń organizatorów imprezy. Mapka1 mapka2
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 145)

Pogoda w Zegrzu

     
Komunikaty nawigacyjne RZGW Warszawa - szczegóły
Hello. Add your message here.