Komunikaty RZGW

Komunikat Nawigacyjny nr 37/2018 Regaty na Jeziorze Zegrzyńskim w dniu 16.09.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 16 września 2018 r., w godzinach 10:00 – 16:00, na Jeziorze Zegrzyńskim, na wysokości miejscowości Zegrze Południowe - Rybaki, odbędą się regaty żeglarskie  w klasie Omega. Rejon rozgrywania regat będzie oznakowany i położony poza szlakiem żeglownym. Prosimy  o zachowanie szczególnej ostrożności, nie przepływanie przez oznaczony obszar rozgrywania zawodów  i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających imprezę.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 16/2018 – RZGW w Białymstoku Zamknięcie Śluzy Kurzyniec na Kanale Augustowskim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,  że: w dniu 10 września 2018r. od godziny 15.00 zamyka się do odwołania śluzę Kurzyniec na drodze wodnej Kanału Augustowskiego Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają: Zarząd Zlewni w Augustowie             tel. 87 643 28 07 w godz. 700 – 1430
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 36/2018 Regaty na Zbiorniku Włocławskim 8-9.09.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniach 8 i 9 września 2018 r. na Zbiorniku Włocławskim, od km 672 do 674,2 rzeki Wisły odbędą się zawody żeglarskie pn. „VII Regaty Optysiowe”. W związku z powyższym szlak żeglowny na wyżej wymienionym odcinku będzie zamknięty:
 • w godzinach: 12:00 – 16:30 w dniu 8.09.2018 r.,
 • w godzinach: 10:00 – 14:00 w dniu 9.09.2018 r.

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 35/2018 Warszawski Rajd Żeglarzy 15 i 16 września 2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na rzece Wiśle w Warszawie, między mostami Poniatowskim a Śląsko-Dąbrowskim odbędzie się impreza pod nazwą „Warszawski Rajd Żeglarzy – Wisła 18”. Termin wydarzenia:
 • sobota 15. września 2018 r. – w godzinach: 10:00 – 17:00,
 • niedziela 16. września 2018 r. – w godzinach: 10:00 – 15:00.
W rajdzie uczestniczyć będzie około 10 jachtów żaglowych. W związku z powyższym prosimy  o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie bacznej uwagi na jednostki żaglowe na szlaku żeglownym omawianego odcinka Wisły.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 34/2018 Regaty wioślarskie na Wiśle w Płocku 15 września 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 15 września 2018 r. na rzece Wiśle Płocku odbędą się „X Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim – XXXV Memoriał Juliusza Kaweckiego”. Regaty odbędą się w dniu 15 września 2018 r., w godzinach 9 – 18, na wyznaczonym, oznakowanym obszarze na wysokości przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, na dystansie około 500 m, powyżej starego mostu w Płocku, z metą na wysokości PTW – pomiędzy 631 a 632 km rzeki Wisły, przy prawym brzegu. Zawody będą asekurowane przez służby ratownicze – WOPR w Płocku. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej rzeki Wisły w rejonie przeprowadzanych zawodów proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatorów regat i służb ratowniczych. Szczegółowe informacje można uzyskać od Organizatora pod numerem telefonu: 606 932 966.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 33/2018 Święto Wisły w Warszawie 8 września 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 8 września 2018 r. na rzece Wiśle w Warszawie odbędzie się impreza pod nazwą „Święto Wisły”. W ramach imprezy zaplanowano rejsy, spływy kajakowe, pokazy oraz paradę jednostek pływających. Omawiane wydarzenia odbywać się będą w godzinach od 13:00 do 22:00, w sobotę 8 września 2018 r., w tym:
 • przejście linoskoczka nad Wisłą w okolicach Centrum Nauki Kopernik oraz Mostu Świętokrzyskiego – w godz. 15:00 – 18:00,
 • parada jednostek pływających od Starówki (km 514 rzeki Wisły) do Bulwarów (km 511)  i Portu Czerniakowskiego – w godz. 19:00 – 20:30.
W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej rzeki Wisły w rejonie Warszawy proszone  są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatorów i służb zabezpieczających imprezę. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu wydarzeń w ramach Święta Wisły dostępne  są na stronie internetowej: https://pl-pl.facebook.com/swietowisly/.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 32/2018 Regaty na Jeziorze Zegrzyńskim w dniach 25-26.08.2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniach 25-26 sierpnia 2018 r., na Jeziorze Zegrzyńskim, na wysokości miejscowości Białobrzegi i Zegrze Południowe, odbędą się regaty pod nazwą „BMW Warsaw Sailing Days”. Rejon rozgrywania regat będzie oznakowany i położony poza szlakiem żeglownym. Prosimy  o zachowanie szczególnej ostrożności, nie przepływanie przez oznaczony obszar rozgrywania zawodów  i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających imprezę.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 15/2018 – RZGW w Białymstoku Godziny otwarcia śluz na Kanale Augustowskim we wrześniu 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,  że: w miesiącu wrześniu na drodze wodnej Kanału Augustowskiego wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie kanału, śluzy będą otwarte w następujących godzinach:
 • śluza Białobrzegi otwarta w godz. 9.00 -15.00
 • śluza Borki otwarta w godz. 9.00 -15.00
 • śluza Sosnowo otwarta w godz. 9.00 -15.00
 • śluza Dębowo otwarta w godz. 9.00 -15.00
Godziny otwarcia pozostałych śluz: 9.00 – 19.00
 • Ostatnie śluzowanie rozpoczyna się 30 min. przed zamknięciem śluzy.
Przewidywany termin zakończenia sezonu żeglugowego – koniec września 2018 r. Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają: Zarząd Zlewni w Augustowie                       tel. 87 643 28 07 w godz. 700 – 1430
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 14/2018 – RZGW w Białymstoku Warunki nawigacyjne na Narwi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje:
 1. Szlak na całej długości jest oznakowany.
 2. W km 147+200 rzeki Narwi zlokalizowana jest tymczasowa przeprawa mostowa, występuje ograniczenie do ok. 2,30 m dopuszczalnej wysokości jednostek pływających w świetle tymczasowego mostu.
 3. W km 147+300 od 23.05.2017 r. trwają roboty budowlane związane z „Rozbudową istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61”.
 4. Od dnia 01 sierpnia 2018 r. ponownie zostało otwarte dla żeglugi mostowe przęsło lewe (od m. Ostrołęki) a zamknięte przęsło prawobrzeżne. Z uwagi na zdemontowaną konstrukcję lewego przęsła mostu, znaki żeglugowe (A.10, C.2. C.3) zostały zamontowane na stalowych podporach między filarem a przyczółkiem mostowym na brzegu lewym. Z uwagi na prowadzone prace, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie mostu.                                                
 5. W km 150+457 w miejscowości Ostrołęka trwają roboty budowlane przy budowie jazu piętrzącego bukłakowego na potrzeby elektrowni Ostrołęka (obiekt strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju). W miejscu prowadzenia prac występuje zwężenie koryta do 19 – 20 m, które może być trudne do pokonania dla jednostek o małej mocy z uwagi na występujące prędkości wody i burzliwy przepływ (niebezpieczeństwo rozbicia lub wywrócenia jednostek pływających). Przegrodzona jest rzeka w 2/3 szerokości od strony brzegu prawego (sekcja prawobrzeżna i sekcja środkowa) a otwarta sekcja lewobrzeżna (od obiektów elektrowni) szerokości ok. 20,0 m. Wykonawca budowanego jazu utrzymuje w gotowości łódź asekuracyjną do pomocy w przepłynięciu zwężonego odcinka rzeki dla obiektów do 10 m dł. Instrukcja przepłynięcia jednostek pływających do 10 m dł. została przez wykonawcę jazu posadowiona w dniu 29.06.2018 r. w formie tablic na podporach na obydwu brzegach rzeki tak z dołu jak i z góry rzeki (4 szt. tablic).
Szlak żeglowny na Narwi od km 83,0 do 248,5 jest nadal zamknięty ze względu na niskie stany wód. Dalsze informacje będą podawane w kolejnych komunikatach. Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają: Zarząd Zlewni w Ostrołęce                                         tel. 29 7603227 w godz. 700 – 1430
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 6/2018 – RZGW w Lublinie Dłuższy termin robót na moście nad rz. Wieprz w m. Dęblin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie w nawiązaniu do Komunikatu Nawigacyjnego nr 4/2018 z dn. 10.07.2018 r. dot. modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa - Dęblin na rzece Wieprz w km 0+844, na istniejącym moście kolejowym w m. Dęblin informuje o przedłużeniu terminu całkowitego zakazu przepływu jednostek pływających w pobliżu prowadzonych prac w terminie od 16.07.2018 r. do 10.08.2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać od Wykonawcy robót pod numerem telefonu 519 500 299, a także w Nadzorze Wodnym w Rykach, pod numerem telefonu (81) 865 23 59  w godz. 7ºº – 15ºº.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie. Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Pogoda w Zegrzu