Komunikaty RZGW

Komunikat Nawigacyjny nr 3/2018 Sezon zimowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z trwającym sezonem zimowym śluzy w administracji RZGW w Warszawie, to znaczy Śluza Żerań i Śluza Włocławek są zamknięte do odwołania. Żeglugę po drogach wodnych administrowanych przez RZGW w Warszawie dopuszcza się wyłącznie przy braku zjawisk lodowych, z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz, z uwagi na brak oznakowania nawigacyjnego, na własną odpowiedzialność. W okresach występowania zjawisk lodowych uprawianie żeglugi jest zabronione. Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 2/2018 Zamknięcie dróg wodnych na zimę

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że  w związku z występującymi zjawiskami lodowymi, drogi wodne administrowane przez RZGW w Warszawie są zamknięte dla żeglugi. Żeglugę zamyka się do czasu zaniku zjawisk lodowych. Wznowienie żeglugi na wymienionych drogach wodnych zostanie ogłoszone oddzielnym komunikatem.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 1/2018 Zamknięcie Śluzy Żerań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że ze względu na zjawiska lodowe Śluza Żerań zostaje z dniem 16 stycznia 2018 r. zamknięta do odwołania.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Źródlo: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 71/2017 Otwarcie Śluzy Włocławek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że śluza na Stopniu Wodnym we Włocławku zostanie otwarta dla żeglugi z dniem 14 grudnia 2017 r. i będzie czynna w normalnym trybie, zgodnie z zasadami zwartymi w Komunikacie Nawigacyjnym nr 38/2017, do momentu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Dodatkowo informujemy, że nie mają już miejsca spowodowane porostem roślinności utrudnienia w awanporcie dolnym śluzy, opisane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 34/2017.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 70/2017 Wydłużenie ograniczenia prześwitu pod mostem na Kanale Żerańskim

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, opisane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 69/2017 obniżenie o 1 m prześwitu pod mostem kolejowym nad Kanałem Żerańskim w km 2+500 będzie trwało do dnia 13 grudnia 2017 r.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 69/2017 Ograniczenie prześwitu pod mostem w km 2+500 Kanału Żerańskiego

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi na moście kolejowym nad Kanałem Żerańskim w km 2+500, prześwit pod mostem zostanie obniżony o 1 m do dnia 9 grudnia 2017 r.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 68/2017 Zamknięcie Kanału Niegocińskiego do 30 czerwca 2018 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że ze względu na prowadzone roboty budowlane Kanał Niegociński pozostanie zamknięty dla żeglugi do dnia 30 czerwca 2018 r.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)   Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 67/2017 Zdjęcie oznakowania na Zbiorniku Wodnym Włocławek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z zakończeniem sezonu żeglugowego oznakowanie pływające szlaku żeglownego  na rzece Wiśle w km. 646-674,85 zostało zdjęte.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)   Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 66/2017 Podniesienie rzędnej piętrzenia na SW Włocławek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z zakończeniem zadania pn. „Naprawa ubezpieczenia zapory bocznej Stopień–Wistka” rzędna piętrzenia na Zbiorniku Włocławek zostanie w najbliższych dniach zwiększona  do NPP czyli  do 57,30 m n.p.m. Podnoszenie rzędnej rozpocznie się w dniu 30 listopada 2017 r. Ze względu na prace prowadzone na Stopniu przez Energę Wytwarzanie Sp. z o.o. poziom piętrzenia zostanie do dnia 3 grudnia 2017 r. podniesiony do rzędnej 57,10 m n.p.m. i utrzymany na tym poziomie do dnia 7 grudnia 2017 r. W dnu 7 grudnia poziom piętrzenia zostanie podniesiony do NPP: 57,30 m n.p.m. W tym czasie przepływ przez Stopień będzie oscylował  w zakresie 920-1050 m3/s. Minimalny poziom piętrzenia będzie utrzymywany na Zbiorniku do dnia 30 listopada 2017 r. Poziom piętrzenia  w zakresie 57,00-57,30 m n.p.m. będzie utrzymywany na Zbiorniku Włocławek przez cały sezon zimowy 2017-2018. Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerem telefonu: kom. 607 299 688 lub 54 233 93 95 wew. 26 lub 55.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl  

Komunikat Nawigacyjny nr 65/2017 Zamknięcie Śluzy Karwik w dniach 21-30 listopada 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniach 21-30 listopada 2017 r. zostaną przeprowadzone prace remontowe na terenie śluzy w Karwiku dotyczące wymiany dalb drewnianych na nowoprojektowane dalby stalowe. W związku z powyższym Śluza Karwik będzie w dniach 21-30 listopada zamknięta dla żeglugi.
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Pogoda w Zegrzu