Komunikaty RZGW

Komunikat Nawigacyjny nr 26/2017 Zamknięcie szlaku żeglownego – rzeka Wisła poniżej SW Włocławek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z niskimi przepływami na rzece Wiśle oraz ich spadkową tendencją, z powodu braku zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 674,8 do 684 rzeki Wisły, to znaczy od Stopnia Wodnego we Włocławku do granicy RZGW w Warszawie, zostaje zamknięty od dnia 22 czerwca 2017 r. do odwołania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 25/2017 Zamknięcie szlaku żeglownego – rzeka Narew

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z niskimi stanami wód na rzece Narew, z powodu braku możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 108 do 248,5 rzeki Narew zostaje zamknięty od dnia 21 lipca 2017 r. do odwołania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 24/2016 Otwarcie Wielkich Jezior Mazurskich i rzeki Pisy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

Drogę wodną Pisz – Węgorzewo w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich
otwiera się  z dniem 19 czerwca 2017 r.

Szlak od jez. Roś w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy w m. Węgorzewo wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry, Święcajty oraz na łączących te jeziora kanałach (za wyjątkiem Kanału Niegocińskiego)

Szlak od jez. Ryńskiego w miejscowości Ryn do jez. Nidzkiego (do 3km na granicy rezerwatu „Jezioro Nidzkie”) wraz z jeziorami Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka i Kanałem Nidzkim

Utrudnienia żeglugowe

Głębokość tranzytowa na kanałach oraz jez. Kotek i Szymon na trasie w/w szlaków wynosi 1,2 m , w Bramce Sekstyńskiej 1,4 m a na pozostałych jeziorach 2,2 m ; lokalne oznakowane wypłycenie – Przeczka, oznakowana płycizna na jeziorze Roś przed wejściem do Kanału Jeglińskiego

Podana głębokość tranzytowa odnosi się do wartości wody średniej – odczyt na  wodowskazie w Giżycku – 119 cm

Trwa remont ubezpieczeń brzegów Kanału Jeglińskiego. Na całej długości kanału obowiązuje oznakowanie nawigacyjne dostosowane do prowadzonych tam robót.

Trwa remont ubezpieczeń Kanału Niegocińskiego. W związku z powyższym kanał w sezonie nawigacyjnym 2017 będzie całkowicie zamknięty dla żeglugi.

Od dnia 15.05.2017 r. trwają prace związane z przebudową mostu drogowego nad Kanałem Piękna Góra. Planowany czas zakończenia prac 30.06.2018r. Od dnia 26.06.2017 r. planowane są prace w obrębie światła kanału; w związku z tym występować będą utrudnienia w ruchu żeglugowym. Na kanale zostanie wystawione dodatkowe oznakowanie nawigacyjne na czas robót. Zostanie ono wskazane w odrębnym komunikacie.

W lokalizacji internetowej http://www.gizycko.pl/aplikacja-most-obrotowy-na-androida-gotowa.html można odnaleźć link i zainstalować aplikację dla urządzeń mobilnych działających w systemie Android, która wskazuje dostępność mostu obrotowego dla ruchu żeglugowego jak i kołowego.

Aktualne informacje dotyczące mostu obrotowego na Kanale Giżyckim są dostępne na stronie internetowej: http://www.gizycko.pl/most-obrotowy.html

Harmonogram otwarcia śluz udostępnionych do żeglugi w Systemacie Wielkich Jezior Mazurskich został umieszczony w Komunikacie Nawigacyjnym nr 12/2017 dostępnym na stronie RZGW Warszawa.

Drogę wodną rzeki Pisa
otwiera się z dniem 19 czerwca 2017r.

Droga wodna od jeziora Roś (km 80) do ujścia Pisy do Narwi (km 0)

Utrudnienia żeglugowe:

Głębokość tranzytowa dla całego szlaku wynosi 0,50 m przy stanie wody na wodowskazie  w Piszu – 189 cm. Możliwe powalone drzewa w nurcie rzeki ze względu na nasiloną presję bobrów, a także zmieniający się nurt rzeki. Wszelkie spostrzeżone przeszkody podwodne należy zgłaszać do Nadzoru Wodnego w Giżycku pod numerem tel. 87 428 29 46 lub 87 428 53 38

Brak oznakowania nawigacyjnego

UWAGA:

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oznakowało dodatkowo poza szlakiem wodnym najbardziej niebezpieczne miejsca na SWJM.

Informacji o aktualnych warunkach żeglugowych udziela:

Nadzór Wodny w Giżycku  – tel. 87 428 29 46 w godz. 700 – 1400 .


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Komunikat Nawigacyjny nr 23/2017 Zamknięcie szlaku żeglownego – rzeka Bug

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z niskimi stanami wód na rzece Bug, z powodu braku możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 136 do 224 rzeki Bug zostaje zamknięty od dnia 14 lipca 2017 r. do odwołania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.06.06 Komunikat Nawigacyjny nr 22/2017 Zawody pływackie na Jeziorze Zegrzyńskim 11 czerwca 2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 11 czerwca 2017 r. w godzinach 900 – 1020 na Jeziorze Zegrzyńskim w pobliżu WDW Rewita w Ryni odbędą się zawody pływackie w ramach imprezy „Enea 5150 Warsaw Triathlon”.
Triatlon

Rejon trasy pływackiej będzie oznaczony żółtymi bojami ostrzegawczymi i dozorowany przez jednostki WOPR. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie zbliżanie się do wyznaczonego obszaru.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.06.05 Komunikat Nawigacyjny nr 21/2017 Anulowanie zwiększenia przepływu na SW Włocławek w dniach 7-8 czerwca

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że opisana w Komunikacie Nawigacyjnym nr 19/2017 alimentacja dolnego stanowiska Stopnia Wodnego Włocławek nie odbędzie się.

W związku z powyższym Komunikat Nawigacyjny nr 19/2017 zostaje anulowany.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.06.02 Komunikat Nawigacyjny nr 20/2017 Otwarcie ostatniego odcinka rzeki Narew

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje  o wystawieniu oznakowania żeglugowego na rzece Narew od km 182+000 do 248+500. W związku  z powyższym otwiera się drogę wodną:

  • Rzeka Narew od km 182+000 do 248+500 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych.

Informujemy ponadto, że szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.05.31 Komunikat Nawigacyjny nr 19/2017 Alimentacja dolnego stanowiska SW Włocławek w dniach 7-8 czerwca 2017 r. (anulowano)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniach 7-8 czerwca 2017 r. zostanie w celach żeglugowych przeprowadzona procedura alimentacji stanowiska dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku.

W związku z powyższym, od godziny 19:00 7 czerwca 2017 r. do godziny 7:00 8 czerwca 2017 r., przepływ przez Stopień Wodny  we Włocławku będzie oscylował na poziomie 1150 m3/s, to znaczy o około 400 m3/s powyżej średniego dopływu wody do Zbiornika Wodnego Włocławek.

Przewidywany stan wody na wodowskazie Włocławek w wyżej wymienionych godzinach będzie równy około 280 cm.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym Włocławek pod numerami telefonu: 54 233 93 95, wew. 26 oraz 607 299 688.

Uwaga: komunikat anulowany Komunikatem Nawigacyjnym nr 21/2017.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.05.31 Komunikat Nawigacyjny nr 18/2017 Otwarcie drogi wodnej – rzeka Narew

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje  o wystawieniu oznakowania żeglugowego na rzece Narew od km 108+000 do 182+000. W związku  z powyższym otwiera się drogę wodną:

  • Rzeka Narew od km 108+000 do 182+000 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych.

Informujemy ponadto, że szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

2017.05.31 Komunikat Nawigacyjny nr 17/2017 Przywrócenie NPP na ZW Włocławek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z koniecznością przywrócenia na Zbiorniku Włocławek Normalnego Poziomu Piętrzenia (NPP = 57,30 m n.p.m.) z obecnego poziomu – MinPP (56,50 m n.p.m.), od dnia  1 czerwca 2017 r. od godziny 00:00, Stopień będzie pracował stałym przepływem 750 – 800 m3/s czyli o około 100 – 150 m3/s mniej od prognozowanego na te dni dopływu do Zbiornika.

Planowany czas trwania w/w procedury to 5 dób.

Przez ten czas stan wody na wodowskazie Włocławek będzie utrzymywał się na poziomie 220 cm.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl

Pogoda w Zegrzu

     
Komunikaty nawigacyjne RZGW Warszawa - szczegóły
Hello. Add your message here.